انسان، طبیعت، معماری

 

دوستان گرامی کلاسهای طرح 5 روز دوشنبه و سه شنبه 4و5 اسفند و کلاس تنظیم شرایط محیطی 5 اسفند برگزار نخواهد شد.

نوشته شده در Sun 22 Feb 2015ساعت 17:26 توسط Sarrafi nik

دانشجویان درس تنظیم شرایط محیطی می توانند عنوان پروژه خود را به همراه نام خود در بخش نظرات همین قسمت ثبت نمایند.

موفق باشید.

صرافی نیک

نوشته شده در Sat 14 Feb 2015ساعت 21:17 توسط Sarrafi nik|

جانمایی بلوک ها در سایت و پلان موقعیت  (مقیاس آزاد)

سایت پلان کل مجموعه و طراحی محوطه

پلان مبلمان و تیپ بندی واحدها

پلان کلی از هر طبقه بصورت مجزا به همراه اکس بندی و ستون گذاری

پلان نحوه تفکیک واحدها در هر طبقه

نمای پروژه  حداقل 2 نمای اصلی پروژه

پرسپکتیو دید ناظر و دید پرنده از حجم

مقطع  

شیت روند طراحی(در طول ترم انجام شده)

ماکت های اتود طول ترم(شامل ماکت های فرم و نما  که در طول ترم انجام شده)

ماکت لکه گذاری رنگی تفکیک واحدها در هر طبقه (در طول ترم انجام شده)

ماکت نهایی  مقیاس آزاد

تحلیل سایت و لکه گذاری (در طول ترم انجام شده)

جدول برنامه فیزیکی و فضاهای مبلمان شده (در طول ترم انجام شده)

دفترچه ای متشکل از تمامی کارهای طول ترم و مطالب گرداوری شده  و نمونه ها(در طول ترم انجام شده)

تحلیل نمونه ها (در طول ترم انجام شده) 

جزئیات معماری  و جدول نازک کاری و مصالح انتخابی

دفترچه کرکسیون ها

فایل تمامی فعالیتهای انجام شده در طول ترم به همراه شیت های نهایی و تصاویر ماکت روی یک cd  

طراحی فضاهای داخلی و ارائه پرسپکتیو از فضاهای داخلی (به اختیار دانشجو)

نوشته شده در Thu 8 Jan 2015ساعت 18:51 توسط Sarrafi nik|

جانمایی حجم در سایت و پلان موقعیت  (مقیاس آزاد)

پلان مبلمان در مقیاس 100/1

نمای پروژه  حداقل 2 نمای اصلی پروژه

پرسپکتیو دید ناظر یا  دید پرنده از حجم

مقطع  

شیت روند طراحی(در طول ترم انجام شده)

ماکت های اتود طول ترم و ماکت لکه گذاری عملکردی (در طول ترم انجام شده)

ماکت نهایی  در مقیاس 100/1

ماکت حجمی 1000/1

داستان پروژه(در طول ترم انجام شده)

تحلیل سایت (در طول ترم انجام شده)

جدول برنامه فیزیکی و فضاهای مبلمان شده (در طول ترم انجام شده)

دفترچه ای متشکل از تمامی کارهای طول ترم و مطالب گرداوری شده  و نمونه ها(در طول ترم انجام شده)

تحلیل نمونه ها (در طول ترم انجام شده) 

جزئیات از دیوار تر و سقف (در طول ترم انجام شده)

دفترچه کرکسیون ها

فایل تمامی فعالیتهای انجام شده در طول ترم به همراه شیت های نهایی و تصاویر ماکت روی یک cd  

++طراحی فضاهای داخلی و ارائه پرسپکتیو از فضاهای داخلی (به اختیار دانشجو)

نوشته شده در Thu 8 Jan 2015ساعت 18:37 توسط Sarrafi nik|

قابل توجه دانشجویان طراحی معماری 2

کلاس روز دوشنبه برگزار نخواهد شد...مدارک مورد نیاز برای تحویل نهایی از طریق همین وبلاگ اطلاع رسانی خواهد شد.

پیشنهاد میشود نواقص پروژه خود تکمیل نموده و ایده ای برای نحوه پرزانته در روز تحویل داشته باشید.

 

موفق باشید

نوشته شده در Sun 4 Jan 2015ساعت 20:54 توسط Sarrafi nik|

دانشجویان درس معماری اسلامی می توانند عنوان پروژه خود را به همراه نام خود در بخش نظرات همین قسمت ثبت نمایند

نوشته شده در Fri 3 Oct 2014ساعت 12:23 توسط Sarrafi nik|

دانشجویان طرح ۵ میتوانند عناوین پروژه های انتخابی را در بخش نظرات ثبت نمایند.

موفق باشید

نوشته شده در Fri 3 Oct 2014ساعت 12:22 توسط Sarrafi nik|

دانشجویان درس تنظیم شرایط محیطی می توانند عنوان پروژه خود را به همراه نام خود در بخش نظرات همین قسمت ثبت نمایند. موفق باشید. صرافی نیک
نوشته شده در Fri 3 Oct 2014ساعت 12:20 توسط Sarrafi nik|

دانشجویان طرح ۵  میتوانند عناوین پروژه های انتخابی را در بخش نظرات ثبت نمایند.

موفق باشید

نوشته شده در Mon 7 Apr 2014ساعت 1:9 توسط Sarrafi nik|

بنام حضرت دوست

سال نو سرمنشا خیر و خوبی باد....

سال نو بر همه عزیزان مبارک.

نوشته شده در Sat 22 Mar 2014ساعت 19:53 توسط Sarrafi nik|

دانشجویان درس طراحی معماری یک میتوانند در بخش نظرات همین قسمت نسبت به ثبت  نام و نام خانوادگی وگفتار انتخابی خود اقدام نمایند.

 

در صورت انتخاب تمامی گفتار های کتاب معرفی شده مبتوانید فصلهای کتاب محیطهای  پاسخده  نویسنده آلن الکک و پال مورین

مترجم: دکتر مصطفی بهزاد فر

انتشارات دانشگاه علم و صنعت را  نیز انتخاب کنبد.

نوشته شده در Wed 12 Mar 2014ساعت 12:23 توسط Sarrafi nik|

دانشجویان درس تنظیم شرایط محیطی می توانند تا پایان اسفند ماه عنوان پروژه خود را به همراه نام خود در بخش نظرات همین قسمت ثبت نمایند.

موفق باشید.

صرافی نیک

نوشته شده در Tue 4 Mar 2014ساعت 10:4 توسط Sarrafi nik|

 با سلام

قابل توجه دانشجویان درس طرح 5

موضوع مد نظر جهت گردآوری را در بخش نظرات این پست با ذکر نام خود و همگروهتان ثبت نمایید. 

موفق باشید

نوشته شده در Mon 24 Feb 2014ساعت 0:16 توسط Sarrafi nik|

 

پا يداري شهري

قسمت دوم

تعريف شهر پايدار : شهري است كه حافظ و ارتقاء دهنده رفاه اهالي چه در بلند مدت ، چه در دوره متوسط است، كه درضمن بالاترين كيفيت زندگي انسان از آن به دست بيايد.

شاخصهاي شهر پايدار:

در 1994 ، آژانس بين المللي محيط زيست شهري اروپا ، 9 معيار براي پايداري شهري ارائه نمود:

     محيط زيست سالم و مطلوب

      دسترسي به فضاي سبز

      كارايي در استفاده از منابع

       نسبت استفاده از انرژي تجديدپذير به انرژي تجديد ناپذير

      اقتصاد سبز

      حيات بخشي

      عدالت اجتماعی

      - رضايت از كيفيت زندگي شهري

       -رفاه

      هيلدربراندفري ، بر مبناي سلسله مراتب نيازهاي انساني ماسلو، (تأمين كليه نيازهاي فيزيكي ، ايمني، محيط اجتماعي هدايتگر ، تصوير ذهني مطلوب، فرصت ايجاد خلاقيت و محيط زيبا و مطلوب) معيارهايي جهت پايداري شهر در 3 دسته اساسي    ارائه مي كند:

      الف) ويژگي هاي كالبدي: محدويت توسعه ، تراكم جمعيت بالا، كاربري هاي مختلط، انطباق با شرايط اجتماعي .

      ب)تمهيدات مربوط به شهر و مناطق شهري: حمل و نقل عمومي ، كاهش ترافيك پراكنده كردن حمل و نقل موتوري، سلسله مراتبي از تسهيلات و خدمات و دسترسي به فضاهاي بازسبز.

      ج) شرايط زيست محيطي و بوم شناختي: محيط عاري از آلودگي، سروصدا ، ازدحام و بزهكاري، برقراري ارتباط ارگانيك بين و شهر و روستا .

زهرا رستمی

نوشته شده در Mon 26 Dec 2011ساعت 14:26 توسط Zahra Rostami|

پایداری  شهری

قسمت اول

با افزايش بيش از پيش توان تاثير انسان بر محيط زيست و رشد بي سابقه جمعيت در قرن حاضر و توسعه شهرها ، زيست

بوم هاي كره زمين دچار بحران شده است. آثار منفي زيست محيطي شهر تا آن اندازه افزايش يافته كه بزرگترين تهديد در

مقابل اين زيست بوم ها شمرده مي شود. مصرف بي رويه منابع (بوم شناختي ، اقتصادي و اجتماعي) نگران كننده است و يكي از تبعات آن مورد تهديد واقع شدن و عدم پايداري در كيفيت زندگي شهري است.

پايداری

تعريف پايداري از ديدگاه توسعه اي:

الف: پايداري به توانمندي جامعه اكوسيستم و يا هر سيستم د رحال فعاليت كنوني اطلاق مي شود كه مي تواند تا آينده نامعلوم  ادامه فعاليت داده بدون اينكه بر اثر فرسايش يا تهي شدن منابع كليدي به حكم اجبار به سمت سقوط هدايت شود

ب: توسعه اي كه كيفيت زيستي انسان را در چارچوب ظرفيت حامل  سامانه هاي پشتيباني كننده محيط زيست (اكوسيستم بهبود مي بخشد.

ابعاد پايداري

پایداری بوم شناختي :

پايداري بوم شناختي را مي توان در تداوم و ارتقاي سلامت و كاركردهاي اصلي محيط زيست تعريف نمود.

اصل مهم در تفكر پايداري نگرش چند مقياسي / فرامقياسي نسبت محيط زيست و مديريت فعاليت هاي انساني در چارچوب

چنين چشم اندازي از محيط مي باشد . بر مبناي تعريف ، هر فعاليت توسعه انساني ( نظير ساخت محيط انسان ساخت ). در حيطه يك يا چند بوم سامانه اصلي اتفاق مي افتد . لازمه برقراري و يا تداوم حالت پايدار در يك بوم سامانه همزيستي و ارتباط متعادل تمام اركان و عناصر آن با يكديگر و با محيط فراتر مي باشد .

پايداري اجتماعي فرهنگي

تغييراتي كه براي به بارنشستن آينده پايدار ضروري است ، همواره قيد و بند فرهنگ اجتماعي هر جامعه مي باشد ولازمه آن تغيير و بازبيني الگوها و ارزش هاي اجتماعي ناهمسان و نيز احياء باورها، سنت ها و الگوهايي است كه رشد درفرهنگ تاريخي يك جامعه داشته و موافق و منطبق با تفكر پايداري مي باشد .نخستين قدم در اين فرآيند تضمين قطعي دررفع نيازهاي اصلي جامعه است همچنين اقتصا ددانان نقش نظام هاي اجتماعي را در نيل به فرآيند پايدار رشد اجتماعي به كمك دو اصل سرمايه

          انساني

           سرمايه اجتماعي

توضيح مي دهند.

جامعه پايدار:

 بر اين مبنا جامعه پايدار ، جامعه اي است كه در آن همزيستي متعادل جامعه انساني و محيط زيست طبيعي در راستاي بهره مندي توامان اجتماعي – اقتصادي برقرار گردد. خصوصيات چنين جامعه اي عبارتند از:

الف) بهره مندي مكفي از سرمايه هاي اصلي

ب) مشموليت / دربرگيرندگي (تنوع نژادي و فرهنگي و... در جهت افزايش سرمايه اجتماعي)

ج) برخورداري از سلامت ورفاه

د) برخورداري از آموزش 

ه) رشد و ارتقاي تعامل اجتماعي

 و)برخورداري از اصول و ارزش هاي پايدار


زهرا رستمی

 


نوشته شده در Sun 11 Dec 2011ساعت 14:17 توسط Zahra Rostami|